Zaznacz stronę
Zaktualizowano: 21 czerwca 2020

Lokaty oszczędnościowe w Niemczech

➤ Atrakcyjne oprocentowanie ➤ proste formalności . Sprawdź aktualne oferty ✅  lokat stałych i ✅  lokat dziennych w Niemczech! Zobacz, gdzie w Niemczech możesz założyć lokatę w ✅  5 min. przez internet i jak skorzystać z ulgi podatkowej za odsetki!

Problem niskiego oprocentowania lokat bankowych w tradycyjnych bankach niemieckich utrzymuje się już od kilku lat i na razie nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała się szybko zmienić. Banki w Niemczech oferują co najwyżej oprocentowanie rzędu 0,01% w skali roku, co (jak łatwo obliczyć) nie pozwoli nawet na wyrównanie strat spowodowanych inflacją, o dodatkowym zysku w ogóle nie wspominając.

Nic dziwnego, że coraz większą popularnością cieszą się w Niemczech platformy umożliwiające lokowanie pieniędzy w bankach zagranicznych, które oferują znacznie lepsze oprocentowanie, sięgające niemal 2% przy lokatach kilkuletnich. Dla osób z Polski, które zarabiają w Niemczech i poszukują możliwości ulokowania zaoszczędzonych pieniędzy, przedstawiamy szczegółowe informacje, jak uzyskać skorzystać z oferty platformy Weltsparen, dającej dostęp do ofert banków z całej Unii Europejskiej. W poradniku wyjaśniamy również różnice pomiędzy lokatą dzienną i stałą, a także informujemy, jak uniknąć płacenia podatku w Niemczech z tytułu uzyskanych odsetek.

Konto oszczędnościowe Weltsparen:

 • 0 Euro za otwarcie i prowadzenie
 • 0 Euro za wpłaty i wypłaty środków pieniężnych
 • Oferty lokat stałych i dziennych z Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej
 • Jednorazowa identyfikacja osobowa
 • Max. 1,8% dla lokat stałych
 • Max. 0,4% dla lokat dziennych
 • Gwarancje bankowe kraju, w której dana lokata jest założona 

Bezpieczne oszczędzanie w Niemczech

Osoby w Niemczech, które posiadają oszczędności, mają możliwość ich ulokowania na kontach oszczędnościowych w niemieckich bankach. Podobnie jak w Polsce, tak i banki w Niemczech oferują rozmaite produkty finansowe przeznaczone dla osób chcących ulokować swoje środki finansowe. Do najpopularniejszych produktów zaliczają się lokaty bankowe. Chociaż odznaczają się one obecnie dość niskim stopniem oprocentowania (ze względu na politykę niskich stop procentowych Europejskiego Banku Centralnego), to jednak wciąż wybierane są one przez większość klientów ze względu na bezpieczeństwo powierzonych tam środków. W przeciwieństwie do innych produktów (jak inwestycje w fundusze bądź akcje na giełdzie), posiadacze kont oszczędnościowych mogą być pewni, że nie utracą swoich pieniędzy. Każdy bank z niemiecką licencją udziela ponadto gwarancji do 100,000 EUR w ramach Niemieckiego Funduszu Rezerwowego. W przypadku banków działających w oparciu o licencję innego kraju Unii Europejskiej, udzielane są identyczne gwarancje miejscowego funduszu rezerwowego.

Weltsparen – jedno konto oszczędnościowe, wiele lokat

Weltsparen to platforma finansowa stworzona w 2013 przez Raisin Bank z Berlina, podlegająca niemieckim przepisom kontroli finansowej i oferującej możliwość ulokowania pieniędzy w bankach europejskich w i spoza Niemiec. Klient otwiera jedno konto rozliczeniowe w Niemczech, przez które może następnie wyszukiwać i zakładać lokaty dzienne i stałe w jednym z banków współpracujących z Weltsparen. W praktyce bardzo praktyczne rozwiązanie dla klientów z Polski – oznacza to bowiem konieczność przejścia identyfikacji danych osobowych w ramach procesu Postident tylko na początku, po czym otrzymujemy dostęp do szerokiej palety produktów bankowych bez konieczności ponownej identyfikacji. Wyboru oferty lokaty dokonujemy bezpośrednio z poziomu naszego konta użytkownika. Środki pieniężne przelewany na otwarte dla nas konto w niemieckim Raisin Banku, po czym wybrana instytucja finansowa lokuje je we wskazanym przez nas banku.

W chwili obecnej w ramach Weltsparen znajdzie oferty ponad 90 banków z 30 krajów europejskich jak Niemcy, Francja, Szwecja, czy Wielka Brytania.

Tagesgeld i Festgeld – lokaty dzienne i terminowe

Wśród kont oszczędnościowych dominują dwa podstawowe rodzaje – lokaty dzienne (znane jako Tagesgeld) oraz lokaty terminowe (Festgeld).

Oba rodzaje lokat objęte są gwarancjami funduszu rezerwowego, jednakże różnią się warunkami oprocentowania oraz tym, jak klient może dysponować wpłaconymi pieniędzmi.

Podobnie jak dzienne lokaty w Polsce, tak i Tagesgeld umożliwia klientowi wpłacanie i wypłacanie środków z konta oszczędnościowego każdego dnia, bez ograniczeń. Tagesgeldkonto jest zatem idealnym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby odłożyć część pieniędzy w celu uzyskania oprocentowania, jednakże nie chcą tracić możliwości ich podjęcia w nagłym wypadku. Oszczędzanie możliwe jest zazwyczaj od kwoty 1 Euro. Bank może dokonać zmiany oprocentowania konta w każdym momencie, zobowiązany jest jedynie do poinformowania o tym (np. poprzez e-mail) z kilkudniowym wyprzedzeniem. Co odróżnia ten model od podobnych kont w Polsce, to wypłaty doliczonych odsetek na konto. Co prawda, są one obliczane dla każdego dnia codziennie, jednakże faktyczna ich wypłata ma miejsce zazwyczaj na koniec miesiąca, kwartału, bądź roku. Co ważne, jeśli wypłacimy nasze środki przed tym okresem, naliczone odsetki nie przepadają i pozostaną zapisane na naszym koncie.

Lokaty terminowe, czyli Festgeld, gwarantują wpłacającemu pieniądze na uzyskanie takiego oprocentowania przez cały okres, na jaki zostały zawarte. Warunki uzależnione są zazwyczaj od okresu, na który wpłacamy pieniądze (lokata roczna będzie miała zazwyczaj wyższe oprocentowanie niż np. półroczna lub trzymiesięczna), niektóre z banków wymagają również wpłaty minimalnej sumy gotówki, poniżej której nie jest możliwe założenie lokaty. W okresie oszczędzania klient nie może wpłacać ani wypłacać z lokaty środków pieniężnych, jej przedwczesne zerwanie wiąże się z utratą części bądź całego oprocentowania. Festgeld jest zatem idealnym produktem dla wszystkich, którzy nie zamierzają sięgać do swoich oszczędności przez dłuższy czas i szukają gwarancji stałego zysku.

Lokaty w Niemczech – jakie formalności muszę spełnić

Aby otworzyć lokatę oszczędnościową w Niemczech, należy posiadać konto bankowe w Niemczech, które wskazane zostanie w procesie otwarcia lokaty jako Referenzkonto – konto referencyjne to rachunek, z którego środki finansowe będą wpłacane na konto oszczędnościowe, a także na nie wypłacane. Nie ma możliwości wypłaty pieniędzy na żadne inne konto, dzięki czemu możemy być pewni, że nasze oszczędności nie zostaną przez nikogo przejęte.

Ze względu na ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, konieczne będzie również potwierdzenie naszej tożsamości w ramach otwarcia konta oszczędnościowego. W tym celu skorzystać musimy z procesu Postident, tj. wraz z otrzymanym formularzem oraz dowodem osobistym bądź paszportem udać się do najbliższego oddziału Deutsche Post. Koszty identyfikacji w przypadku konta Weltsparen ponosi za nas Raisin Bank, w którym otwieramy konto.

Freistellungsauftrag – jak uniknąć podatku od odsetek

Uzyskane z tytułu odsetek pieniądze podlegają opodatkowaniu. Inaczej niż w Polsce, istnieje jednak wysoka kwota wolna od podatku, z której każdy oszczędzający może skorzystać. Rocznie są to 801 Euro (bądź 1602 Euro dla małżeństw) uzyskane z przychodów kapitałowych. Aby skorzystać z tego limitu, klient udzielić musi bankowi niemieckiemu, w której posiada oszczędności, tzw. Freistellungsauftrag – wniosku o zwolnienie z konieczności płacenia podatku od odsetek. Jeśli posiadamy tylko jedno konto, na którym doliczane są procenty, możemy udzielić Freistellungsauftrag dla całej dostępnej sumy. W innym przypadku konieczne jest rozdysponowanie limitu pomiędzy konta i udzielenie informacji o wysokości przychodów, jaki w danym roku powinien być dla nas bez podatku.  W większości banków dokonać można tego w profilu bankowości internetowej, bądź za pomocą tradycyjnej poczty. 

Podobnie działa to w przypadku kont Weltsparen. Uzyskane odsetki z lokat zagranicznych są zwolnione z opodatkowania do wyżej wymienionej kwoty, musimy je jedynie zadeklarować w naszym rozliczeniu podatkowym. Wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia wystawiane są przez Raisin Bank po zakończeniu danego roku rozliczeniowego.

Macie Państwo dalsze pytania bądź problemy związane z założeniem lokaty w niemieckim banku? Chętnie pomożemy! Wszelkie zapytania w tej sprawie prosimy kierować na adres: finanse@hype.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

Konto oszczędnościowe Weltsparen:

 • 0 Euro za otwarcie i prowadzenie
 • 0 Euro za wpłaty i wypłaty środków pieniężnych
 • Oferty lokat stałych i dziennych z Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej
 • Jednorazowa identyfikacja osobowa
 • Max. 1,8% dla lokat stałych
 • Max. 0,4% dla lokat dziennych
 • Gwarancje bankowe kraju, w której dana lokata jest założona 

Lokaty Weltsparen – Opinie

Zapraszamy wszystkich, którzy skorzystali z usług Weltsparen w Niemczech, do oceny produktu. 

Kliknij w gwiazdki, aby ocenić ofertę

Średnia ocena 3.8 / 5. Ilość głosów 69

Bądź pierwszą osobą, która zagłosuje!