Lokaty oszczędnościowe w Niemczech

Zaktualizowano: 24 czerwca 2024
Oprocentowanie lokat w Niemczech

➤ Oprocentowanie do 4% ➤ proste formalności . Sprawdź aktualne oferty ✅ lokat stałych i ✅ lokat dziennych w Niemczech i załóż konto oszczędnościowe online!

Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego ostatnich lat skutkowała niemal zerowym oprocentowaniem lokat bankowych w strefie Euro. Sytuacja ta jednak dramatycznie zmieniła się w 2022 roku, kiedy to inflacja, wywołana z jednej strony przez pandemię koronawirusa, z drugiej brutalną napaść Rosji na Ukrainę, stała się dużym problemem również w Niemczech. Z tego względu banki w Niemczech zaczęły oferować ponownie atrakcyjne oprocentowanie lokat. Przedstawiamy poniżej oferty lokat krajowych i zagranicznych.

Lokaty w Niemczech

Założenie lokaty w Niemczech jest bardzo proste – konta oszczędnościowe oferowane są niemal przez wszystkie banki działające w Niemczech. Jedną z popularniejszych ofert prezentuje Commerzbank – drugi co do wielkości bank komercyjny. Nowi klienci otrzymają 3% oprocentowania na start. Co ważne, konto oszczędnościowe jest lokatą dzienną, dzięki czemu będzie mogli wypłacać i wpłacać gotówkę w dowolnym momencie. Nie musimy zatem martwić się, jeśli nagle potrzebować będziemy dodatkowej gotówki.

Konto oszczędnościowe Commerzbank

Konto oszczędnościowe Topzinskonto Plus:
0 Euro za otwarcie konta
3%  oprocentowania na start
Nieograniczona dostępność środków zgromadzonych na koncie
Bankowe gwarancje do 100 tys. EUR na klienta

Dla osób, które chciałyby uzyskać jeszcze wyższe oprocentowanie, istnieje możliwość skorzystania z lokat banków zagranicznych. Coraz większą popularnością w Niemczech cieszą się platformy umożliwiające lokowanie pieniędzy w bankach zagranicznych, które oferują znacznie lepsze oprocentowanie, sięgające nawet 4% przy lokatach rocznych. Dla osób z Polski, które zarabiają oraz mieszkają w Niemczech przedstawiamy szczegółowe informacje, jak uzyskać skorzystać z oferty platformy Weltsparen – otwierając jedno konto otrzymujemy tutaj dostęp do ofert kilkudziesięciu banków z całej Europy. W poradniku wyjaśniamy również różnice pomiędzy lokatą dzienną i stałą, a także informujemy, jak uniknąć płacenia podatku w Niemczech z tytułu uzyskanych odsetek.

Lokaty w Niemczech i za granicą

Konto oszczędnościowe Weltsparen:

0 Euro za otwarcie i prowadzenie
0 Euro za wpłaty i wypłaty środków pieniężnych
Jednorazowa identyfikacja osobowa
✅ Oferty lokat stałych i dziennych z Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej
Max. 3,7% dla lokat terminowych
Max. 3,5% dla lokat dziennych

Bezpieczne oszczędzanie w Niemczech

Osoby w Niemczech, które posiadają oszczędności, mają możliwość ich ulokowania na kontach oszczędnościowych w niemieckich bankach. Podobnie jak w Polsce, tak i banki w Niemczech oferują rozmaite produkty finansowe przeznaczone dla osób chcących ulokować swoje środki finansowe. Do najpopularniejszych produktów zaliczają się lokaty bankowe. W przeciwieństwie do innych produktów (jak inwestycje w fundusze bądź akcje na giełdzie), posiadacze kont oszczędnościowych mogą być pewni, że nie utracą swoich pieniędzy. Każdy bank z niemiecką licencją udziela ponadto gwarancji do 100,000 EUR w ramach Niemieckiego Funduszu Rezerwowego. W przypadku banków działających w oparciu o licencję innego kraju Unii Europejskiej, udzielane są identyczne gwarancje miejscowego funduszu rezerwowego.

Weltsparen – jedno konto oszczędnościowe, wiele lokat

Weltsparen to platforma finansowa stworzona w 2013 przez Raisin Bank z Berlina, podlegająca niemieckim przepisom kontroli finansowej i oferującej możliwość ulokowania pieniędzy w bankach europejskich w i spoza Niemiec. Klient otwiera jedno konto rozliczeniowe w Niemczech, przez które może następnie wyszukiwać i zakładać lokaty dzienne i stałe w jednym z banków współpracujących z Weltsparen. W praktyce bardzo praktyczne rozwiązanie dla klientów z Polski – oznacza to bowiem konieczność przejścia identyfikacji danych osobowych w ramach procesu Postident tylko na początku, po czym otrzymujemy dostęp do szerokiej palety produktów bankowych bez konieczności ponownej identyfikacji. Wyboru oferty lokaty dokonujemy bezpośrednio z poziomu naszego konta użytkownika. Środki pieniężne przelewany na otwarte dla nas konto w niemieckim Raisin Banku, po czym wybrana instytucja finansowa lokuje je we wskazanym przez nas banku.

W chwili obecnej w ramach Weltsparen znajdzie oferty ponad 90 banków z 30 krajów europejskich jak Niemcy, Francja, Szwecja, czy Norwegia.

Tagesgeld i Festgeld – lokaty dzienne i terminowe

Wśród kont oszczędnościowych dominują dwa podstawowe rodzaje – lokaty dzienne (znane jako Tagesgeld) oraz lokaty terminowe (Festgeld).

Oba rodzaje lokat objęte są gwarancjami funduszu rezerwowego, jednakże różnią się warunkami oprocentowania oraz tym, jak klient może dysponować wpłaconymi pieniędzmi.

Podobnie jak dzienne lokaty w Polsce, tak i Tagesgeld umożliwia klientowi wpłacanie i wypłacanie środków z konta oszczędnościowego każdego dnia, bez ograniczeń. Tagesgeldkonto jest zatem idealnym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby odłożyć część pieniędzy w celu uzyskania oprocentowania, jednakże nie chcą tracić możliwości ich podjęcia w nagłym wypadku. Oszczędzanie możliwe jest zazwyczaj od kwoty 1 Euro. Bank może dokonać zmiany oprocentowania konta w każdym momencie, zobowiązany jest jedynie do poinformowania o tym (np. poprzez e-mail) z kilkudniowym wyprzedzeniem. Co odróżnia ten model od podobnych kont w Polsce, to wypłaty doliczonych odsetek na konto. Co prawda, są one obliczane dla każdego dnia codziennie, jednakże faktyczna ich wypłata ma miejsce zazwyczaj na koniec miesiąca, kwartału, bądź roku. Co ważne, jeśli wypłacimy nasze środki przed tym okresem, naliczone odsetki nie przepadają i pozostaną zapisane na naszym koncie. Przykładem oferty dla lokat dziennych jest oferta Commerzbank, którą prezentujemy w górnej części tego poradnika.

Lokaty terminowe, czyli Festgeld, gwarantują wpłacającemu pieniądze na uzyskanie takiego oprocentowania przez cały okres, na jaki zostały zawarte (zazwyczaj od 3 miesięcy do kilku lat). Warunki uzależnione są zazwyczaj od okresu, na który wpłacamy pieniądze (lokata roczna będzie miała zazwyczaj wyższe oprocentowanie niż np. półroczna lub trzymiesięczna), niektóre z banków wymagają również wpłaty minimalnej sumy gotówki, poniżej której nie jest możliwe założenie lokaty. W okresie oszczędzania klient nie może wpłacać ani wypłacać z lokaty środków pieniężnych, jej przedwczesne zerwanie wiąże się z utratą części bądź całego oprocentowania. Festgeld jest zatem idealnym produktem dla wszystkich, którzy nie zamierzają sięgać do swoich oszczędności przez dłuższy czas i szukają gwarancji stałego zysku.

Oprocentowanie lokat w Niemczech

Poniżej przedstawiamy wybrane oferty dla lokat w Euro terminowych i dziennych, jakie możecie Państwo założyć za pomocą platformy Weltsparen, stan na: 24. czerwca 2024. Aktualne oferty mogą różnić się od podawanych poniżej, dlatego zapraszamy do ich sprawdzenia bezpośrednio na stronie Weltsparen.

BankGwarancjeOkres lokatyOprocent.
HoistSparenSzwecja12 miesięcy3,43%Załóż teraz
OneyFrancja12 miesięcy3,40%Załóż teraz
Resurs BankSzwecja12 miesięcy3,40%Załóż teraz
MeDirectMalta6 miesięcy3,45%Załóż teraz
CreditPlusNiemcy12 miesięcy3,15%Załóż teraz
Banca ProgettoWłochydzienna3,50%Załóż teraz

Lokaty w Niemczech – jakie formalności muszę spełnić

Aby otworzyć lokatę oszczędnościową w Niemczech, poza niemieckiem miejscem zamieszkania, należy posiadać konto bankowe w Niemczech, które wskazane zostanie w procesie otwarcia lokaty jako konto referencyjne (tzw. Referenzkonto) – konto referencyjne to rachunek, z którego środki finansowe będą wpłacane na konto oszczędnościowe, a także na nie wypłacane. Nie ma możliwości wypłaty pieniędzy na żadne inne konto, dzięki czemu możemy być pewni, że nasze oszczędności nie zostaną przez nikogo przejęte.

Ze względu na ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, konieczne będzie również potwierdzenie naszej tożsamości w ramach otwarcia konta oszczędnościowego. W tym celu skorzystać musimy z procesu Postident, tj. wraz z otrzymanym formularzem oraz dowodem osobistym bądź paszportem udać się do najbliższego oddziału Deutsche Post, bądź też dokonać identyfikacji online za pomocą rozmowy wideo. Koszty identyfikacji w przypadku konta Weltsparen ponosi za nas Raisin Bank, w którym otwieramy konto.

Konto oszczędnościowe w Niemczech – jak otworzyć?

Jeśli chcieliby Państwo założyć lokatę dzienną Commerzbank, wystarczy:

  1. Udać się na stronę Commerzbank, a następnie wybrać przycisk “Jetzt Zinsen sichern”, po czym wypełnić formularz otwarcia podając m.in. swoje dane osobowe oraz adres zamieszkania, a także definiując nasze przyszłe dane dostępowe do bankowości internetowej (login oraz hasło).
  2. Potwierdzić naszą tożsamość w ramach rozmowy wideo z konsultantem, bądź w wybranym oddziale Commerzbank.
  3. Po pomyślnie zakończonym procesie otrzymamy potwierdzenie wraz z naszym numerem IBAN konta, na które będziemy mogli przelać środki pieniężne.
Konto oszczędnościowe Commerzbank

Konto oszczędnościowe Topzinskonto Plus:
0 Euro za otwarcie konta
3%  oprocentowania na start
Nieograniczona dostępność środków zgromadzonych na koncie
Bankowe gwarancje do 100 tys. EUR na klienta

Jeśli natomiast chcą Państwo skorzystać z oferty Weltsparen i otrzymać dostęp do ofert lokat Euro z kilkudziesięciu banków europejskich i rozpocząć oszczędzanie, wystarczy spełnienie tylko kilku kroków. Sam proces otwarcia konta Weltsparen jest bardzo prosty:

  1. Formularz otwarcia konta znajdziecie Państwo na stronie Weltsparen – po przejściu na stronę wystarczy wybrać przycisk “Kunde werden”, aby zostać przekierowanym do formularza otwarcia.
  2. Po podaniu wszystkich wymaganych danych, należy dokonać potwierdzenia naszych danych osobowych. Można to uczynić w procesie Postident w wybranym oddziale Deutsche Post, bądź za pomocą rozmowy wideo z konsultantem.
  3. Po potwierdzeniu naszych danych, zostanie nam przydzielony niemiecki numer IBAN naszego konta w Raisin Banku – operatorze platformy Weltsparen. Na wskazane konto należy przelać pieniądze, które chcemy umieścić na lokacie.
  4. Następnie należy wybrać ofertę lokaty terminowej lub dziennej, a także podać kwotę, jaką chcemy zainwestować (pieniądze te muszą być wcześniej przelane na nasze konto Weltsparen).
  5. Po wskazanym okresie lokaty, bądź (w przypadku lokat dziennych) na nasze żądanie pieniądze wraz z odsetkami przelane zostaną na nasze konto Weltsparen. Możemy je wówczas przelać z powrotem na wskazane w procesie otwarcia osobiste konto bankowe.
Lokaty w Niemczech i za granicą

Konto oszczędnościowe Weltsparen:

0 Euro za otwarcie i prowadzenie
0 Euro za wpłaty i wypłaty środków pieniężnych
Jednorazowa identyfikacja osobowa
✅ Oferty lokat stałych i dziennych z Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej
Max. 3,7% dla lokat terminowych
Max. 3,5% dla lokat dziennych

Freistellungsauftrag – jak uniknąć podatku od odsetek

Uzyskane z tytułu odsetek pieniądze podlegają opodatkowaniu. Inaczej niż w Polsce, istnieje jednak wysoka kwota wolna od podatku, z której każdy oszczędzający może skorzystać. Od 2023 roku są to rocznie 1.000 Euro (bądź 2.000 Euro dla małżeństw) uzyskane z przychodów kapitałowych. Aby skorzystać z tego limitu, klient udzielić musi bankowi niemieckiemu, w której posiada oszczędności, tzw. Freistellungsauftrag – wniosku o zwolnienie z konieczności płacenia podatku od odsetek. Jeśli posiadamy tylko jedno konto, na którym doliczane są procenty, możemy udzielić Freistellungsauftrag dla całej dostępnej sumy. W innym przypadku konieczne jest rozdysponowanie limitu pomiędzy konta i udzielenie informacji o wysokości przychodów, jaki w danym roku powinien być dla nas bez podatku.  W większości banków dokonać można tego w profilu bankowości internetowej, bądź za pomocą tradycyjnej poczty. 

Podobnie działa to w przypadku kont Weltsparen. Uzyskane odsetki z lokat zagranicznych są zwolnione z opodatkowania do wyżej wymienionej kwoty, musimy je jedynie zadeklarować w naszym rozliczeniu podatkowym. Wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia wystawiane są przez Raisin Bank po zakończeniu danego roku rozliczeniowego.

Lokaty Weltsparen – Opinie

Zapraszamy wszystkich, którzy skorzystali z usług Weltsparen w Niemczech, do oceny produktu. 

Kliknij w gwiazdki, aby ocenić ofertę

Średnia ocena 4.4 / 5. Ilość głosów 151

Bądź pierwszą osobą, która zagłosuje!

Lokaty Euro w Niemczech