Rozliczenie za prąd w Niemczech

Zaktualizowano: 25 kwietnia 2023
Rozliczenie za prąd w Niemczech

Sprawdź rozliczenie za prąd w Niemczech ➤ Przepłacasz? Zmień dostawcę prądu w Niemczech przez internet w kilka minut i ✔ zacznij oszczędzać! 

Czy prąd w Niemczech jest drogi? Wiele osób z Polski stawia sobie to pytanie szczególnie po otrzymaniu pierwszego rocznego rozliczenia za dostawy energii elektrycznej w Niemczech. Pytanie staje się jeszcze ważniejsze, kiedy nasz obecny dostawca energii informuje nas o powstaniu niedopłaty i żąda zapłacenia dodatkowych kilkudziesięciu lub nawet kilkuset Euro. W niniejszym poradniku dowiecie się Państwo, jak rozliczana jest energia elektryczna w Niemczech i jak znaleźć tańszego dostawcę w kilka minut przez internet. Informujemy również o najczęstszych błędach w rozliczeniu za prąd w Niemczech i podpowiadamy, jakich argumentów użyć w reklamacji.

Prąd w Niemczech: czym jest Grundversorgung

Po przeprowadzce do własnego niemieckiego mieszkania lub domu konieczne jest zarejestrowanie prądu w Niemczech. Warto dokonać tego samodzielnie, gdyż mamy wówczas możliwość wyboru dostawcy oraz taryfy na dostawy prądu. Jeśli sami nie podejmiemy właściwych kroków, domyślny dla naszego miejsca zamieszkania dostawca prądu w Niemczech (tzw. Grundversorger) sam po pewnym czasie dokona rejestracji i doda nas jako swoich klientów. Wynika to z faktu, że każdy mieszkaniec Niemiec ma zagwarantowany dostęp do energii elektrycznej i w każdym miejscu w Niemczech dostępny jest jeden operator odpowiedzialny za tzw. Grundversorgung (podstawowe zaopatrzenie w energię elektryczną).

Problem w tym, że standardowa taryfa nie jest zazwyczaj najtańsza ani wśród tych dostępnych na rynku, ani nawet u domyślnego operatora, który zazwyczaj oferuje inne, bardziej atrakcyjne taryfy dla klientów, którzy aktywnie dokonują wyboru dostawcy energii elektrycznej w Niemczech. Jeśli nie dokonaliśmy samodzielnego wyboru taryfy możemy być pewni, że przepłacamy za prąd.

Więcej informacji nt. wyboru dostawcy prądu w Niemczech znajdziecie Państwo w naszym głównym poradniku ➤ Prąd w Niemczech.

Prąd w Niemczech – rozliczenie roczne

Najlepszą okazją do sprawdzenia płaconej przez nas ceny za prąd w Niemczech jest coroczne rozliczenie przesyłane nam przez aktualnego dostawcę. Otrzymujemy je zazwyczaj po roku od rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, bądź też w innym stałym okresie ustalonym przez firmę energetyczną. Zanim to nastąpi, mniej więcej dwa tygodnie wcześniej otrzymujemy pocztę od zarządcy naszej sieci energetycznej z prośbą o spisanie stanu naszego licznika. Jeśli tego nie uczynimy, nasze roczne rozliczenie za prąd w Niemczech oparte będzie na szacunkowym zużyciu energii elektrycznej typowej dla mieszkania lub domu w naszym regionie.

Cena prądu w Niemczech składa się zazwyczaj z dwóch części:

 • Grundpreis (opłata podstawowa) – to miesięczna stała opłata wynikająca z faktu pobierania energii elektrycznej w Niemczech. Zawarte są w niej opłaty wynikające z korzystania z sieci elektrycznej i świadczenia przez dostawcę prądu usług na naszą rzecz oraz podatki i inne opłaty narzucone przez państwo niemieckie. Musimy ją płacić niezależnie od tego, czy korzystaliśmy z prądu w danym miesiącu. Opłata jest różna dla operatorów i waha się między kilkoma a kilkunastoma Euro na miesiąc. Nieliczni operatorzy rezygnują z jej pobierania, wliczając te koszty w cenę kWh.
 • Arbeitspreis (opłata za kWh) – to opłata za 1 kilowatogodzinę energii elektrycznej pobieranej przez dostawcę prądu w Niemczech, wyrażona w Eurocentach. Opłata ta może znacznie różnić się nie tylko między różnymi dostawcami energii, ale nawet pomiędzy poszczególnymi taryfami jednej firmy energetycznej. Z tego względu ważne jest poznanie naszego średniego rocznego zużycia energii elektrycznej w celu poprawnego dobrania taryfy do naszych potrzeb.

Miesięczna opłata (tzw. Abschlag), jaką płacimy na rzecz dostawcy prądu w Niemczech, składa się zatem z opłaty podstawowej oraz przewidywalnej ilości zużytych jednostek energii elektrycznej. Jej wysokość oparta jest o informację nt. rocznego zużycia, jaką zadeklarowaliśmy na początku dostaw, bądź (jeśli nie udzieliśmy tej informacji) na średnim zużyciu energii elektrycznej typowym dla porównywalnego gospodarstwa domowego. 

W rocznym rozliczeniu operator zestawia faktyczne zużycie prądu z opłatami za energię, które opłacaliśmy w danym okresie. Jeśli zużycie było niższe, otrzymujemy zwrot nadpłaty. W przypadku wyższego zużycia prądu, musimy liczyć się z koniecznością dokonania dopłaty oraz (jeśli niedopłata była znaczna) z dopasowaniem miesięcznej raty za energię elektryczną odpowiadającą naszemu faktycznemu zużyciu prądu.

Jak znaleźć tani prąd w Niemczech

Cena w rozliczeniu sprawia wrażenie zbyt wysokiej? To dobry powód, aby rozejrzeć się za tańszymi dostawcami prądu w Niemczech. Proces zmiany operatora energii elektrycznej odbywa się całkowicie za pomocą internetu. Wybrany nowy dostawca prądu może też wypowiedzieć umowę u dotychczasowego operatora. Wszystko zajmie tylko 10 minut!

Aby znaleźć tańszego dostawcę prądu w Niemczech wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki taryf. Po podaniu kodu pocztowego oraz rocznego zużycia (tutaj należy wskazać jedną z pozycji lub wybrać “Anderer Wert…” i podać dokładne zużycie, jakie mają Państwo na rozliczeniu rocznym) otrzymają Państwo w nowym oknie listę operatorów dostępnych dla Państwa miejsca zamieszkania wraz z rocznymi kosztami dostawy energii. Lista zawiera również szczegółowe informacje odnośnie opłaty podstawowej, opłaty za 1 kWh, jak również informację o dodatkowych bonusach wypłacanych nowym klientom.

Do zawarcia umowy potrzebny nam będzie numer naszego licznika oraz numer umowy u dotychczasowego dostawcy prądu w Niemczech. Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo m.in. na rocznym rozliczeniu za energię elektryczną lub potwierdzeniu o rozpoczęciu dostaw energii elektrycznej. 

Rozliczenie prądu w Niemczech – reklamacja

Wbrew pozorom, rozliczenia prądu w Niemczech często zawierają błędy. Ma to miejsce szczególnie w przypadku pierwszych rozliczeń za energię elektryczną, kiedy np. sami nie dokonaliśmy rejestracji prądu. W takiej sytuacji czas rozpoczęcia dostaw prądu może być niepoprawny lub np. początkowy stan licznika obejmuje jeszcze zużycie energii przez poprzedniego lokatora.

Co zatem zrobić, jeśli nasze rozliczenie za prąd w Niemczech zawiera błędy lub ustalona miesięczna opłata za dostawy prądu jest zbyt wysoka? We wszystkich sprawach warto skontaktować się z biurem obsługi dostawcy energii elektrycznej i wskazać w reklamacji konkretnie, o jakie nieprawidłowe informacje chodzi. Reklamacji nie należy telefonicznie, lecz warto uczynić to pisemnie (za pomocą listu, e-maila lub faksu), aby mieć później dowód na złożenie zażalenia. Przedstawiamy najczęstsze błędy znajdujące się w rozliczeniach za prąd w Niemczech:

Niepoprawna data rozpoczęcia dostaw prądu w Niemczech
Od momentu wyprowadzki starego lokatora do wprowadzenia się nowego mijają niekiedy miesiące. Jeśli podobna sytuacja miała miejsce również w przypadku mieszkania lub domu, do którego się wprowadziliśmy, możemy znaleźć się w sytuacji, w której jako początek dostaw energii elektrycznej wskazany został dzień przed naszym wprowadzeniem się do mieszkania lub domu. Nawet jeśli energia elektryczna nie była w tym czasie używana, operator może nas obciążyć np. dodatkowymi miesięcznymi opłatami stałymi za świadczenie usług.
W tej sytuacji warto przesłać na potwierdzenie kopię umowy o wynajem, w której widnieje data rozpoczęcia umowy. Wówczas dostawca prądu nie może nas obciążyć opłatami wynikającymi za wcześniejsze zużycie energii – problem ten będzie musiał wyjaśnić z właścicielem obiektu.

Niepoprawny stan początkowy licznika w Niemczech
Zmiana lokatorów często skutkuje błędnym wskazaniem początkowym licznika energii elektrycznej. Przy wyprowadzce poprzedni użytkownik mieszkania może dokonać wyrejestrowania prądu i wciąż przez jakiś czas go używać. M.in. z tego względu ważna jest samodzielna rejestracja energii elektrycznej przy wprowadzeniu się i wskazanie stanu naszego licznika operatorowi sieci energetycznej właściwemu dla naszego miejsca zamieszkania.
Jeśli zapomnieliśmy tego uczynić i otrzymaliśmy już rozliczenie z błędnym stanem początkowym licznika, ratunkiem może być jeszcze protokół, jaki sporządzany jest przez właściciela mieszkania lub domu przy naszym wprowadzeniu się. Obok informacji o ewentualnych usterkach w lokalu, powinno znaleźć się w nim również wskazanie licznika za energię elektryczną. Wówczas możemy go użyć jako dowodu dla naszej reklamacji u dostawcy prądu w Niemczech.

Niepoprawny aktualny stan licznika w Niemczech
Warto zwrócić uwagę również na aktualny stan licznika zawarty w naszym rozliczeniu za prąd w Niemczech. Do błędów dochodzi tutaj szczególnie w sytuacji, kiedy dostawca prądu otrzymał stan naszego licznika nie od nas, a bezpośrednio od operatora sieci energetycznej. Niekiedy odczyt licznika nie ma miejsca, a podana wartość sporządzona jest na podstawie średniego zużycia prądu typowego dla regionu, w którym mieszkamy. Jeśli wskazany stan licznika jest o wiele wyższy niż rzeczywista wartość, powinniśmy zwrócić się do naszego dostawcy prądu w Niemczech z prośbą o korektę. Warto przy tym wykonać zdjęcie naszego licznika, z widocznym numerem urządzenia oraz aktualnym stanem.

Zbyt wysoka opłata miesięczna za prąd w Niemczech
Niektórzy dostawcy prądu w Niemczech żądają wyższej miesięcznej przedpłaty za energię elektryczną niż wynikałoby to z rzeczywistego zużycia. Zazwyczaj przy okazji rozliczenia rocznego dostawca dokonuje korekty tej kwoty, jeśli jednak tego nie uczynił, powinniśmy zażądać tego pisemnie. Niektórzy operatorzy sami udostępniają opcję dopasowania miesięcznej opłaty w ustawieniach taryfy w profilu internetowym (Abschlag anpassen). 
Problem ze zbyt wysoką przedpłatą miesięczną może mieć również miejsce na samym początku świadczenia usług o dostawy prądu. Operator sprawdza tutaj wcześniejsze zużycie energii i na tej podstawie ustala miesięczną kwotę do płacenia. Może się zdarzyć, że lokatorzy wcześniej mieszkający w naszym mieszkaniu lub domu w Niemczech zużywali o wiele więcej prądu niż my. Warto w tej sytuacji zobaczyć, jak kształtuje się nasze zużycie w pierwszych 2-3 miesiącach. Jeśli jest ono znaczące niższe od naszych przedpłat, należy zwrócić się do operatora z informacją o aktualnym zużyciu i prośbą o dopasowanie miesięcznej opłaty.

Nieprawidłowy numer licznika i błędne wskazanie zużycia
Problem błędnego przypisania licznika do danego mieszkania ma miejsce szczególnie w dużych blokach. Przy otrzymaniu rocznego rozliczenia za prąd w Niemczech warto upewnić się, że podano w nim poprawny numer licznika. Informację o tym, który licznik jest przypisany do naszego mieszkania, otrzymamy od jego właściciela przy wprowadzeniu się. Jeśli numer i wskazanie licznika są niepoprawne, należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej.

Rozliczenie za prąd w Niemczech – pytania

Mają Państwo pytania odnośnie rozliczenia za prąd w Niemczech lub chcielibyście podzielić się informacjami nt. najtańszych dostawców energii elektrycznej bądź takich, z którymi mieliście Państwo problemy? Zachęcamy do skorzystania z poniższej funkcji komentarzy. 

Rozliczenie za prąd w Niemczech

2 komentarze do “Rozliczenie za prąd w Niemczech”

 1. Witam. W lipcu 2019r zmieniłam mieszkanie. W tym roku w styczniu 2021 otrzymałam rachunek z E-on za stare mieszkanie. Wysokość zuzycia za okres styczeń 2019 do lipca 2019 jest 3 razy większa niż za cały rok 2018.
  Nie mam możliwości sprawdzenia licznika , bo już tam nie mieszkam. Jak udowodnić, że nastąpiła pomyłka. I czy mają prawo po takim czasie żądać zaplaty??

  Odpowiedz
  • Rzeczywiście, dość problematyczna sytuacja, gdyż przy wyprowadzce z danego mieszkania zawsze należy zgłosić stan licznika lokalnemu operatorowi sieci oraz dokonać wymówienia lub przeniesienia danej umowy pod nowy adres. Jeśli tego nie dokonano, przy zdaniu mieszkania często sporządzany jest przez właściciela lokalu protokół, proszę sprawdzić, czy tam nie podano również stanu licznika – można to wówczas użyć jako dowód dla dostawcy prądu. Jeśli nie miało to miejsca, zawsze może Pani poprosić E-on o wyjaśnienia wskazując na to, że zużycie prądu było zdecydowanie wyższe niż w poprzednim roku i tym samym musiał nastąpić błąd. E-on może wówczas sprawdzić, czy na podany licznik dokonano rejestracji nowej umowy o dostawy prądu i jaki podano tam stan licznika jako początkowy.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz