Zaznacz stronę
Rejestracja prądu w Niemczech
Zaktualizowano: 9 sierpnia 2020

Rozliczenie za prąd w Niemczech

Sprawdź rozliczenie za prąd w Niemczech ➤ Przepłacasz? Zmień dostawcę prądu w Niemczech przez internet w kilka minut i ✔ zacznij oszczędzać!

Czy prąd w Niemczech jest drogi? Wiele osób z Polski stawia sobie to pytanie szczególnie po otrzymaniu pierwszego rocznego rozliczenia za dostawy energii elektrycznej w Niemczech. Pytanie staje się jeszcze ważniejsze, kiedy nasz obecny dostawca energii informuje nas o powstaniu niedopłaty i żąda zapłacenia dodatkowych kilkudziesięciu lub nawet kilkuset Euro. W niniejszym poradniku dowiecie się Państwo, jak rozliczana jest energia elektryczna w Niemczech i jak znaleźć tańszego dostawcę w kilka minut przez internet. Informujemy również o najczęstszych błędach w rozliczeniu za prąd w Niemczech i podpowiadamy, jakich argumentów użyć w reklamacji.

Prąd w Niemczech – czym jest Grundversorgung

Po przeprowadzce do własnego niemieckiego mieszkania lub domu konieczne jest zarejestrowanie prądu w Niemczech. Warto dokonać tego samodzielnie, gdyż mamy wówczas możliwość wyboru dostawcy oraz taryfy na dostawy prądu. Jeśli sami nie podejmiemy właściwych kroków, domyślny dla naszego miejsca zamieszkania dostawca prądu w Niemczech (tzw. Grundversorger) sam po pewnym czasie dokona rejestracji i doda nas jako swoich klientów. Wynika to z faktu, że każdy mieszkaniec Niemiec ma zagwarantowany dostęp do energii elektrycznej i w każdym miejscu w Niemczech dostępny jest jeden operator odpowiedzialny za tzw. Grundversorgung (podstawowe zaopatrzenie w energię elektryczną).

Problem w tym, że standardowa taryfa nie jest zazwyczaj najtańsza ani wśród tych dostępnych na rynku, ani nawet u domyślnego operatora, który zazwyczaj oferuje inne, bardziej atrakcyjne taryfy dla klientów, którzy aktywnie dokonują wyboru dostawcy energii elektrycznej w Niemczech. Jeśli nie dokonaliśmy samodzielnego wyboru taryfy możemy być pewni, że przepłacamy za prąd.

Więcej informacji nt. wyboru dostawcy prądu w Niemczech znajdziecie Państwo w naszym głównym poradniku ➤ Prąd w Niemczech.

Prąd w Niemczech – rozliczenie roczne

Najlepszą okazją do sprawdzenia płaconej przez nas ceny za prąd w Niemczech jest coroczne rozliczenie przesyłane nam przez aktualnego dostawcę. Otrzymujemy je zazwyczaj po roku od rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, bądź też w innym stałym okresie ustalonym przez firmę energetyczną. Zanim to nastąpi, mniej więcej dwa tygodnie wcześniej otrzymujemy pocztę od zarządcy naszej sieci energetycznej z prośbą o spisanie stanu naszego licznika. Jeśli tego nie uczynimy, nasze roczne rozliczenie za prąd w Niemczech oparte będzie na szacunkowym zużyciu energii elektrycznej typowej dla mieszkania lub domu w naszym regionie.

Cena prądu w Niemczech składa się zazwyczaj z dwóch części:

  • Grundpreis (opłata podstawowa) – to miesięczna stała opłata wynikająca z faktu pobierania energii elektrycznej w Niemczech. Zawarte są w niej opłaty wynikające z korzystania z sieci elektrycznej i świadczenia przez dostawcę prądu usług na naszą rzecz oraz podatki i inne opłaty narzucone przez państwo niemieckie. Musimy ją płacić niezależnie od tego, czy korzystaliśmy z prądu w danym miesiącu. Opłata jest różna dla operatorów i waha się między kilkoma a kilkunastoma Euro na miesiąc. Nieliczni operatorzy rezygnują z jej pobierania, wliczając te koszty w cenę kWh.
  • Arbeitspreis (opłata za kWh) – to opłata za 1 kilowatogodzinę energii elektrycznej pobieranej przez dostawcę prądu w Niemczech, wyrażona w Eurocentach. Opłata ta może znacznie różnić się nie tylko między różnymi dostawcami energii, ale nawet pomiędzy poszczególnymi taryfami jednej firmy energetycznej. Z tego względu ważne jest poznanie naszego średniego rocznego zużycia energii elektrycznej w celu poprawnego dobrania taryfy do naszych potrzeb.

Miesięczna opłata (tzw. Abschlag), jaką płacimy na rzecz dostawcy prądu w Niemczech, składa się zatem z opłaty podstawowej oraz przewidywalnej ilości zużytych jednostek energii elektrycznej. Jej wysokość oparta jest o informację nt. rocznego zużycia, jaką zadeklarowaliśmy na początku dostaw, bądź (jeśli nie udzieliśmy tej informacji) na średnim zużyciu energii elektrycznej typowym dla porównywalnego gospodarstwa domowego.

W rocznym rozliczeniu operator zestawia faktyczne zużycie prądu z opłatami za energię, które opłacaliśmy w danym okresie. Jeśli zużycie było niższe, otrzymujemy zwrot nadpłaty. W przypadku wyższego zużycia prądu, musimy liczyć się z koniecznością dokonania dopłaty oraz (jeśli niedopłata była znaczna) z dopasowaniem miesięcznej raty za energię elektryczną odpowiadającą naszemu faktycznemu zużyciu prądu.

Jak znaleźć tani prąd w Niemczech

Cena w rozliczeniu sprawia wrażenie zbyt wysokiej? To dobry powód, aby rozejrzeć się za tańszymi dostawcami prądu w Niemczech. Proces zmiany operatora energii elektrycznej odbywa się całkowicie za pomocą internetu. Wybrany nowy dostawca prądu może też wypowiedzieć umowę u dotychczasowego operatora. Wszystko zajmie tylko 10 minut!

Aby znaleźć tańszego dostawcę prądu w Niemczech wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki taryf. Po podaniu kodu pocztowego oraz rocznego zużycia (tutaj należy wskazać jedną z pozycji lub wybrać „Anderer Wert…” i podać dokładne zużycie, jakie mają Państwo na rozliczeniu rocznym) otrzymają Państwo w nowym oknie listę operatorów dostępnych dla Państwa miejsca zamieszkania wraz z rocznymi kosztami dostawy energii. Lista zawiera również szczegółowe informacje odnośnie opłaty podstawowej, opłaty za 1 kWh, jak również informację o dodatkowych bonusach wypłacanych nowym klientom.

Do zawarcia umowy potrzebny nam będzie numer naszego licznika oraz numer umowy u dotychczasowego dostawcy prądu w Niemczech. Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo m.in. na rocznym rozliczeniu za energię elektryczną lub potwierdzeniu o rozpoczęciu dostaw energii elektrycznej.

Rozliczenie prądu w Niemczech – reklamacja

Wbrew pozorom, rozliczenia prądu w Niemczech często zawierają błędy. Ma to miejsce szczególnie w przypadku pierwszych rozliczeń za energię elektryczną, kiedy np. sami nie dokonaliśmy rejestracji prądu. W takiej sytuacji czas rozpoczęcia dostaw prądu może być niepoprawny lub np. początkowy stan licznika obejmuje jeszcze zużycie energii przez poprzedniego lokatora.

Co zatem zrobić, jeśli nasze rozliczenie za prąd w Niemczech zawiera błędy lub ustalona miesięczna opłata za dostawy prądu jest zbyt wysoka? We wszystkich sprawach warto skontaktować się z biurem obsługi dostawcy energii elektrycznej i wskazać w reklamacji konkretnie, o jakie nieprawidłowe informacje chodzi. Reklamacji nie należy telefonicznie, lecz warto uczynić to pisemnie (za pomocą listu, e-maila lub faksu), aby mieć później dowód na złożenie zażalenia. Przedstawiamy najczęstsze błędy znajdujące się w rozliczeniach za prąd w Niemczech:

Niepoprawna data rozpoczęcia dostaw prądu w Niemczech
Od momentu wyprowadzki starego lokatora do wprowadzenia się nowego mijają niekiedy miesiące. Jeśli podobna sytuacja miała miejsce również w przypadku mieszkania lub domu, do którego się wprowadziliśmy, możemy znaleźć się w sytuacji, w której jako początek dostaw energii elektrycznej wskazany został dzień przed naszym wprowadzeniem się do mieszkania lub domu. Nawet jeśli energia elektryczna nie była w tym czasie używana, operator może nas obciążyć np. dodatkowymi miesięcznymi opłatami stałymi za świadczenie usług.
W tej sytuacji warto przesłać na potwierdzenie kopię umowy o wynajem, w której widnieje data rozpoczęcia umowy. Wówczas dostawca prądu nie może nas obciążyć opłatami wynikającymi za wcześniejsze zużycie energii – problem ten będzie musiał wyjaśnić z właścicielem obiektu.

Niepoprawny stan początkowy licznika w Niemczech
Zmiana lokatorów często skutkuje błędnym wskazaniem początkowym licznika energii elektrycznej. Przy wyprowadzce poprzedni użytkownik mieszkania może dokonać wyrejestrowania prądu i wciąż przez jakiś czas go używać. M.in. z tego względu ważna jest samodzielna rejestracja energii elektrycznej przy wprowadzeniu się i wskazanie stanu naszego licznika operatorowi sieci energetycznej właściwemu dla naszego miejsca zamieszkania.
Jeśli zapomnieliśmy tego uczynić i otrzymaliśmy już rozliczenie z błędnym stanem początkowym licznika, ratunkiem może być jeszcze protokół, jaki sporządzany jest przez właściciela mieszkania lub domu przy naszym wprowadzeniu się. Obok informacji o ewentualnych usterkach w lokalu, powinno znaleźć się w nim również wskazanie licznika za energię elektryczną. Wówczas możemy go użyć jako dowodu dla naszej reklamacji u dostawcy prądu w Niemczech.

Niepoprawny aktualny stan licznika w Niemczech
Warto zwrócić uwagę również na aktualny stan licznika zawarty w naszym rozliczeniu za prąd w Niemczech. Do błędów dochodzi tutaj szczególnie w sytuacji, kiedy dostawca prądu otrzymał stan naszego licznika nie od nas, a bezpośrednio od operatora sieci energetycznej. Niekiedy odczyt licznika nie ma miejsca, a podana wartość sporządzona jest na podstawie średniego zużycia prądu typowego dla regionu, w którym mieszkamy. Jeśli wskazany stan licznika jest o wiele wyższy niż rzeczywista wartość, powinniśmy zwrócić się do naszego dostawcy prądu w Niemczech z prośbą o korektę. Warto przy tym wykonać zdjęcie naszego licznika, z widocznym numerem urządzenia oraz aktualnym stanem.

Zbyt wysoka opłata miesięczna za prąd w Niemczech
Niektórzy dostawcy prądu w Niemczech żądają wyższej miesięcznej przedpłaty za energię elektryczną niż wynikałoby to z rzeczywistego zużycia. Zazwyczaj przy okazji rozliczenia rocznego dostawca dokonuje korekty tej kwoty, jeśli jednak tego nie uczynił, powinniśmy zażądać tego pisemnie. Niektórzy operatorzy sami udostępniają opcję dopasowania miesięcznej opłaty w ustawieniach taryfy w profilu internetowym (Abschlag anpassen). 
Problem ze zbyt wysoką przedpłatą miesięczną może mieć również miejsce na samym początku świadczenia usług o dostawy prądu. Operator sprawdza tutaj wcześniejsze zużycie energii i na tej podstawie ustala miesięczną kwotę do płacenia. Może się zdarzyć, że lokatorzy wcześniej mieszkający w naszym mieszkaniu lub domu w Niemczech zużywali o wiele więcej prądu niż my. Warto w tej sytuacji zobaczyć, jak kształtuje się nasze zużycie w pierwszych 2-3 miesiącach. Jeśli jest ono znaczące niższe od naszych przedpłat, należy zwrócić się do operatora z informacją o aktualnym zużyciu i prośbą o dopasowanie miesięcznej opłaty.

Nieprawidłowy numer licznika i błędne wskazanie zużycia
Problem błędnego przypisania licznika do danego mieszkania ma miejsce szczególnie w dużych blokach. Przy otrzymaniu rocznego rozliczenia za prąd w Niemczech warto upewnić się, że podano w nim poprawny numer licznika. Informację o tym, który licznik jest przypisany do naszego mieszkania, otrzymamy od jego właściciela przy wprowadzeniu się. Jeśli numer i wskazanie licznika są niepoprawne, należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej.

Rozliczenie za prąd w Niemczech – pytania

Mają Państwo pytania odnośnie rozliczenia za prąd w Niemczech lub chcielibyście podzielić się informacjami nt. najtańszych dostawców energii elektrycznej bądź takich, z którymi mieliście Państwo problemy? Zachęcamy do skorzystania z poniższej funkcji komentarzy.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Prąd w Niemczech jak zarejestrować