Zaznacz stronę

Zawody reglamentowane

Wraz z otwarciem niemieckiego rynku pracy w maju 2011 r. dla obywateli polskich zniknęła co prawda konieczność ubiegania się o ogólnie pozwolenie na podjęcie zatrudnienia, nie mniej jednak nadal istnieje obowiązek poświadczenia posiadania odpowiednich kwalifikacji dla tzw. zawodów “reglamentowanych”.

Czym jest zawód “reglamentowany”?

Mianem tym określa się wszystkie profesje, których nie można wykonywać bez uprzedniego uzyskania odpowiednich kwalifikacji w Niemczech, bądź uznania przez państwo niemieckie faktu ich nabycia w innym kraju. Należą do nich m.in. zawody w służbie zdrowia (pielęgniarki, lekarze), w oświacie (wychowawcy, nauczyciele), bądź też samodzielne zawody objęte specjalnymi regulacjami (jak fryzjer lub piekarz). W sumie jest to około 60 profesji.

W celu porównania świadectw i dyplomów zdobytych za granicą z wymogami stawianymi dla danego zawodu przez Republikę Federalną Niemiec, od 1 kwietnia 2012 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o zbadanie posiadanych kwalifikacji zawodowych. W przypadku spełnienia wszystkich wymogów, wystawiane jest zaświadczenie potwierdzające równoważność posiadanych świadectw i dyplomów z ich niemieckimi odpowiednikami, a także zaświadczenie upoważniające do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie regulowanym. W razie niespełnienia wymogów, przekazana zostanie informacja o stwierdzonych brakach, jak również możliwości do ich usunięcia (np. w ramach egzaminu zawodowego, bądź specjalnego programu kwalifikacyjnego).

Uznanie kwalifikacji zawodowych – jak zacząć?

Procedura sprawdzenia kwalifikacji nabytych za granicą rozpoczyna po zgłoszeniu oficjalnego wniosku w urzędzie właściwym dla danej grupy zawodowej. Tam też uzyskać można informacji odnośnie wymaganych dokumentów, jak również kosztów postępowania sprawdzającego. Składając dokumenty należy pamiętać o konieczności dołączenia ich tłumaczenia na j. niemiecki. W szczególnych przypadkach wymagane jest tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokładnych informacji uzyskać można dzwoniąc pod numer infolinii Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców: +49 30 1815 1111 – linia czynna jest w dni robocze, od 9 do 15, bądź w internecie pod adresem: www.anerkennung-in-deutschland.de

Istnieje również możliwość uzyskania bezpłatnej usługi doradztwa realizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową w ramach projektu ProRecognition. W ramach usługi doradca ProRecognition wyjaśnia przebieg procedury w Niemczech, pomaga znaleźć instytucję właściwą dla rozpatrzenia konkretnego wniosku, podpowiada jakie dokumenty muszą być dostarczone oraz w razie potrzeby przekazuje kontakt do tłumaczy przysięgłych uprawnionych do przetłumaczenia dokumentów.
Więcej informacji na ten temat znaleźć można uzyskać pod numer telefonu 22 53 10 502, bądź na stronie: http://www.prorecognition.eu/