Zaznacz stronę

Redakcja

Kilka słów na temat projektu

Serdecznie witamy na łamach serwisu Hype.pl. Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy poznali się podczas wspólnej pracy w berlińskim startupie. Łącząc wspólne zainteresowania i podobne wykształcenie postanowiliśmy stworzyć własny projekt dla wszystkich startujących z życiem poza Polską, który będzie zgodny z ideą wspólnej, zjednoczonej Europy.

Mimo trwającego kryzysy gospodarczego w Europie, jesteśmy euroentuzjastami. Projekt Unii Europejskiej postrzegamy jako jedyną realną szansę nie tylko na zbliżenie poziomu życia europejskich narodów, ale także (a może i przede wszystkim) na ich pokojową, trwałą koegzystencję. To także jedyna szansa dla Europy na stworzenie silnej przeciwwagi na światowym rynku dla wschodzących potęg jak Chiny, Indie czy Brazylia.

Jednocześnie jesteśmy też realistami i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że droga do osiągnięcia celów jest jeszcze długa, a sama Unia Europejska w żadnym wypadku nie jest pozbawiona wad. Ostatnie wydarzenia w takich krajach jak Grecja czy Hiszpania wybitnie pokazują, że sam udział w strukturach europejskich nie jest gwarancją na trwały sukces gospodarczy.

Nie mniej już dzisiaj zjednoczona Europa daje nam wiele możliwości, które warto wykorzystać. Do najważniejszych z nich należy niewątpliwie wolny przepływ ludzi. Umożliwia to nie tylko podjęcie edukacji za granicą, ale również zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych na międzynarodowych stażach, czy też w końcu podjęcie stałej pracy za atrakcyjne wynagrodzenie w wybranym kraju Unii. Krótko mówiąc: to okazja do zainwestowania w najważniejszą rzecz – w siebie.

Z tego prostego powodu powstał też HYPE.pl – jako serwis dla młodych ludzi szukających możliwości rozwoju i zatrudnienia w Niemczech. Wierzymy, że zawartość naszego serwisu pomoże choć części naszych Użytkowników w realizacji ich międzynarodowych planów.

Czekamy na opinie, słowa krytyki, jak i sugestie odnośnie dalszej zawartości naszego serwisu. W tym celu zapraszamy do kontaktu z nami.