Freistellungsauftrag

Leksykon - co to jest Freistellungsauftrag

Freistellungsauftrag to wniosek o zwolnienie z odprowadzania podatku od dochodów kapitałowych, jaki klient prywatny może złożyć w banku niemieckim lub innej instytucji finansowej, w której posiada ulokowane pieniądze podlegające oprocentowaniu.
Dotyczy to m.in. lokat kapitałowych – dziennych (Tagesgeld) lub stałych (Festgeld), bądź też dochodu z tytułu handlu akcjami. Od 2023 r. roczna kwota wolna od podatku z tytułu przychodów kapitałowych w Niemczech wynosi 1.000 EUR (lub 2.000 EUR w przypadku małżeństwa).

Wniosek o Freistellungsauftrag

Aby skorzystać z tej kwoty, klient musi złożyć wniosek do banku o objęcie nią swoich dochodów z oprocentowania. W tej sytuacji, klient może dokonać podziału kwoty między kilkoma instytucjami, w której przetrzymuje pieniądze (suma ustalonych limitów nie może przekroczyć granicy kwoty wolnej od podatku), bądź też w przypadku posiadania lokaty tylko w jednej instytucji przekazać dyspozycję nad całą kwotą.

W przypadku braku dyspozycji o zwolnieniu z podatku, pobrany zostanie podatek od dochodów finansowych w wysokości 25% + ewentualny podatek na kościół.

Wniosek może zostać złożony w dowolnym momencie danego roku kalendarzowego za pomocą tradycyjnej poczty, bądź w ramach bankowości internetowej. Specjalne formularze udostępniane są przez banki. Ewentualnie wcześniej odprowadzony podatek w danym roku kalendarzowym zostanie wówczas zwrócony bezpośrednio na konto.
Przykładowo – jeśli klient założy lokatę dzienną w kwietniu, a Freistellungsauftrag dopiero we wrześniu, to ewentualnie wcześniej odprowadzony podatek od oprocentowania zostanie mu zwrócony przy najbliższej okazji bezpośrednio na konto.

Jeśli nie zdążymy złożyć wniosku o zwolnienie z podatku przed upływem kalendarzowego roku, nadal mamy możliwość odzyskania pieniędzy w ramach rozliczenia podatku dochodowego. W tym celu należy skorzystać z wystawionego przez bank rocznego zaświadczenia podatkowego o uzyskanych przychodach kapitałowych i zapłaconym podatku.

Szczegółowe informacje nt. lokat dziennych i stałych, jak również aktualne oferty banków niemieckich z możliwością otwarcia lokaty przez internet znajdą Państwo w naszym poradniku: Konta oszczędnościowe w Niemczech.

Leksykon - co to jest Freistellungsauftrag