Postbank Niemcy – otwarcie konta

Postbank Polska - otwarcie konta

Zobacz, jak otworzyć konto Postbank w Niemczech ➡️ krok po kroku! Złóż wniosek o otwarcie konta Postbank w kilka minut przez internet!

W niniejszym przewodniku przedstawiamy szczegółowy opis otwarcia niemieckiego konta bankowego Postbank. Postbank to popularny bank pocztowy, należący obecnie do Deutsche Banku. Obsługa klientów możliwa jest we wszystkich oddziałach niemieckiej poczty – Deutsche Post. Konto Postbanku dostępne jest dla wszystkich osób z Polski czasowo lub na stałe przebywających w Niemczech. Po złożeniu wniosku przez internet konieczna będzie weryfikacja danych osobowych w wybranym oddziale Deutsche Post lub Postbanku.

Jak otworzyć konto Postbank w Niemczech?

Na przykładzie konta Postbank Giro plus pokazujemy, jak wypełnić formularz otwarcia konta osobistego Postbank. Szczegółowe informacje odnośnie rodzaju kont bankowych oferowanych przez Postbank znajdziecie Państwo w naszym oddzielnym artykule ➤ Konto Postbank Niemcy.

Opisany poniżej proces otwarcia może nieznaczne różnić od tego, jaki Państwo ujrzycie na swoim ekranie, jednakże informacje wymagane przez bank pozostają takie same. Aby rozpocząć proces otwarcia konta należy kliknąć w poniższy przycisk:

Formularze dostępne na stronie Postbanku dla innych kont: konto Giro direkt oraz Giro extra.

W nowym oknie przeglądarki załadowana zostanie strona Postbanku. Aby przejść do formularza otwarcia, należy kliknąć przycisk Online abschließen.

Otwarcie konta Postbank: numer komórkowy i wybór produktów.

Na początku zapytani zostaniemy, czy chcemy korzystać z konta Postbank wspólnie z drugą osobą (np. małżonką lub małżonkiem). Jeśli odpowiemy na to pytanie twierdząco, należy podać dane osobowe tej osoby.

W dalszej kolejności pojawi się pytanie o nasz niemiecki numer telefonu (podawany w formacie: prefiks, np. 0177 oraz dalsza część numeru), a także dodatkowe produkty bankowe (takie jak portfel inwestycyjny, karta kredytowa, bądź konto oszczędnościowe). Proszę mieć na uwadze, że za niektóre z nich pobierane są opłaty zgodne z cennikiem Postbanku, a wydanie karty kredytowej wiąże się z dodatkowymi procedurami sprawdzającymi naszą zdolność kredytową.

Aby przejść do kolejnych kroków w formularzu, należy zatwierdzić nasze odpowiedzi poprzez przycisk Weiter.

Jak otworzyć niemieckie konto Postbank?

Otwarcie konta Postbank: dane osobowe

W kolejnym kroku zapytani zostaniemy przez Postbank o nasze dane osobowe, jak również o stan cywilny (np. ledig dla stanu wolnego, verheiratet dla małżeństwa, geschieden dla osób po rozwodzie), a także sytuację zawodową (np. Angestellter dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, Selbständiger dla osób pracujących na własny rachunek, Hausfrau/Hausmann dla osób zajmujących się wyłącznie domem).

Postbank Polska - otwarcie konta po polsku

W dalszej części konieczne będzie podanie daty oraz miejsca urodzenia, informacji o obywatelstwie, a także wyszczególnionych pytań odnośnie posiadania obywatelstwa USA (co związane jest z umowami międzynarodowymi pomiędzy Niemcami oraz Stanami Zjednoczonymi). Zapytani zostaniemy również o to, czy aktualnie płacimy podatki wyłącznie w Niemczech. Jeśli tak, konieczne będzie podanie numeru identyfikacji podatkowej TIN. Jeśli nie mamy go pod ręką, należy wybrać odpowiedź Nicht bekannt. Proszę mieć jednak na uwadze, że jego podanie będzie konieczne w późniejszym czasie, w innym wypadku konto może zostać zablokowane.

Jak otworzyć konto Postbank?

Otwarcie konta Postbank: miejsce zamieszkania i zgoda na przetwarzanie danych

Po podaniu powyższych informacji, zapytani zostaniemy o nasze miejsce zamieszkania w Niemczech. System pomoże nam tutaj wyszukać prawidłowy adres – w tym celu najlepiej zacząć od podania kodu pocztowego, a następnie ulicy. Postbank zapyta się, czy pod podanym adresem mieszkamy od co najmniej 3 lat – jeśli nie, konieczne może być podanie poprzedniego adresu zamieszkania.

Osoby, które nie posiadają w chwili obecnej stałego adresu zamieszkania w Niemczech, mogą również podać polski adres zamieszkania. Proszę mieć na uwadze, że do potwierdzenia tych danych nadal konieczna będzie wizyta w wybranym oddziale Deutsche Post na terenie Niemiec, a sam Postbank może odmówić otwarcia konta, jeśli nie zamierzamy w najbliższym czasie przeprowadzić się do Niemiec.

Jak wypełnić wniosek o otwarcie konta Postbank?

Po podaniu tych informacji, Postbank poprosi nas o wyrażenie zgody na otrzymanie informacji z banku na podany adres e-mail, jak również poprosi o zapoznanie się ze szczegółami polityki ochrony danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie naszych danych w celu rozpoczęcia świadczenia usług bankowych.

Postbank po polsku

Otwarcie konta Postbank: sprawdzenie danych i wygenerowanie wniosku

W ostatnim kroku przed wygenerowaniem wniosku o otwarcie konta Postbank, będziemy mieli okazję sprawdzić raz jeszcze wszystkie podane dane. Jeśli istnieje taka potrzeba, może poprawić błędne dane – należy to koniecznie uczynić przed wygenerowaniem wniosku, gdyż później nie będzie to możliwe.

Po sprawdzeniu danych, należy zaznaczyć pole, że zapoznaliśmy się z warunkami świadczenia usług bankowych, a następnie kliknąć przycisk Auftrag abschließen w celu wygenerowania wniosku o otwarcie konta osobistego Postbanku.

Otwarcie konta Postbank przez internet

Otwarcie konta Postbank: wydrukowanie wniosku i identyfikacja osobowa

Gratulujemy! Wniosek został utworzony. Mamy teraz możliwość jego pobrania jako plik PDF, bądź jego przesłanie na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli zdecydujemy się na tę drugą opcję, konieczne będzie utworzenie hasła (min. 5 znaków) służącego do otwarcia przesłanego pliku PDF.

Postbank Polska - otwarcie konta

Wniosek o otwarcie należy wydrukować (nie są to wszystkie strony w dokumencie, a jedynie kilka stron oznaczonych numerem w dolnej części), a następnie podpisać w zaznaczonych miejscach tytułem Unterschrift(en):

W pliku PDF znajdziecie Państwo również dokument Postident z kodem kreskowym – ten również należy wydrukować i wraz z podpisanym wniosek przekazać pracownikowi w wybranym oddziale Deutsche Post w celu dokonania weryfikacji naszych danych osobowych. W tym celu należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (np. dowód lub paszport), a także potwierdzenie meldunku (jeśli takowe posiadamy).

Pracownik dokona spisania danych osobowych z naszego dokumentu, a następnie poprosi o złożenie podpisu potwierdzającego zgodność danych. Po kilku dni od otwarcia wniosku otrzymamy pocztą:

  • dane dostępowe do bankowości elektronicznej
  • kartę debetową oraz w oddzielnym liście kod PIN
  • informacje odnośnie innych produktów, jeśli takowe zostały przez Państwa zamówione.