Zaznacz stronę

Otwarcie konta w Banku N26 – krok po kroku

Zobacz jak otworzyć niemieckie konto bankowe w Banku N26: ✅0 EUR za prowadzenie ✅0 EUR za kartę Mastercard ✅0 EUR za przelewy SEPA!

Przedstawiamy instrukcje krok po kroku dla wszystkich chcących otworzyć darmowe konto w niemieckim banku N26. Zarówno otwarcie konta, jak i jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne. Od listopada 2018 r. bank N26 jako jedyny w Niemczech oferuje otwarcie konta osobom zamieszkałym w Polsce!

Więcej na temat oferty banku N26 przeczytać można w oddzielnym poradniku: konto w banku N26. Po więcej informacji odnośnie banków w Niemczech i oferowanych przez nie kont bankowych, odsyłamy natomiast do artykułu: Konto bankowe w Niemczech.

Otwarcie konta N26 przez internet

Cały proces otwarcia i aktywacji konta N26 można przeprowadzić przez internet. Składa się on zasadniczo z dwóch części:

  • otwarcia konta poprzez wypełnienie formularza otwarcia konta N26 zgodnie z poniższą instrukcją;
  • w przypadku otwarcia konta na niemiecki adres: potwierdzenie danych osobowych w ramach rozmowy video z pracownikiem banku poprzez aplikację N26, podczas której poproszeni zostaniemy m.in. o pokazanie dowodu osobistego lub paszportu. Rozmowę tą można odbyć w j. niemieckim lub angielskim, wymagana jest zatem podstawowa znajomość jednego z nich. Jeśli natomiast otwieramy konto na polski adres zamieszkania, poproszeni zostaniemy o wykonanie kilku zdjęć naszego dowodu osobistego lub paszportu – należy je wykonać i przesłać za pomocą aplikacji N26 na smartfona.

Proszę mieć na uwadze, że poniższa instrukcja może nieco odbiegać od wersji, jaką ujrzycie Państwo u siebie. Wynika z faktu prowadzenia przez bank ciągłych usprawnień procesu otwarciu konta. Wymagane informacje pokrywają się jednakże z tymi opisanymi w naszej instrukcji. Do otwarcia konta w banku N26 niezbędny będzie telefon Android (wersja 6.0 lub wyżej) bądź iPhone (model 5s lub nowszy oraz system iOS 11 lub wyżej).

WAŻNE: Aby w pełni aktywować konto N26, po jego otwarciu i potwierdzeniu danych osobowych konieczne jest przelanie na nie pieniędzy (wystarczy 0,01 EUR). Może to być przelew przychodzący z innego Państwa konta bądź np. przelew wynagrodzenia. Alternatywnie można skorzystać z jednorazowej opcji doładowania konta ze wskazanej karty kredytowej (min. kwota dla tej opcji – 20 EUR). W ten sposób otrzymacie Państwo dostęp do wszystkich funkcji oferowanych przez bank N26. W razie braku możliwości wykonaniu przelewu, prosimy o kontakt.

Konto N26 – jak otworzyć?

Rozpoczęcie

W celu rozpoczęcia procesu otwarcia konta, proszę kliknąć w następujący link:  darmowe konto N26.

W nowym oknie lub zakładce przeglądarki otwarta zostanie strona banku. Aby przystąpić do działania, należy kliknąć na przycisk Girokonto eröffnen. Przekierowani zostaniemy wówczas do formularza otwarcia konta.

W pierwszej kolejności konieczne podanie jest naszego miejsca zamieszkania. Jeśli posiadają Państwo adres zamieszkania w Niemczech, zachęcamy do pozostawienia „Deutschland” jako kraju w fomularzu – wówczas otrzymają Państwo dostęp do wszystkich produktów banku N26. W przypadku braku adresu w Niemczech, prosimy wpisać „Polen” dla Polski i przejść do kolejnego kroku.

Przy okazji: na tym etapie mamy również możliwość zmiany języka formularza, m.in. na j. angielski.

Dane osobowe

W kolejnej części procesu będziemy poproszeni o podanie naszych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz daty urodzenia. Proszę mieć na uwadze, że polskie litery tzw. „ogonki” (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) nie będą akceptowane, należy użyć podobnych odpowiedników (a, c, e, l, n, o s, z), np. zamiast Łucja Kamińska -> Lucja Kaminska, Błażej Błoński -> Blazej Blonski, itp.

Dane kontaktowe

W dalszej części poproszeni zostaniemy o podanie danych kontaktowych. Należą do nich: numer naszego telefonu komórkowego na smartfonie, na którym używana będzie aplikacja N26 (dla numeru niemieckiego prefiks międzynarodowy +49, dla polskiego +48) oraz adres zamieszkania, na który wysłana zostanie po aktywacji konta nasza karta płatnicza N26 Mastercard. 

Po podaniu adresu, system pokaże go raz jeszcze w celu sprawdzenia poprawności. Jeśli doszło do pomyłki, bardzo proszę wrócić do poprzedniego kroku i dokonać koniecznych poprawek.

Dane konta

Następnie należy podać obywatelstwo (kraj), miejsce urodzenia oraz płeć. Poproszeni zostaniemy również o podanie kraju lub krajów, w którym płacimy podatki oraz numeru identyfikacji podatkowej. Numer podatkowy może być również podany w późniejszym czasie. 

W dalszym kroku istnieje możliwość podania kodu promocyjnego – Gutscheincode (w chwili obecnej brak znanych nam kodów). W razie jego braku, należy po prostu kliknąć w przycisk Überspringen.

Dane dostępowe, kwestie prawne

W ostatnim etapie tej części otwarcia konta poproszeni zostaniemy o wymyślenie hasła dostępowego do naszego konta oraz potwierdzenie, że zapoznaliśmy się z załączonymi dokumentami (m.in. regulamin, cennik). Musimy również wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych. Opcjonalnie możemy również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Banku N26 informacji handlowych (możliwe późniejsze wycofanie zgody).

Potwierdzenie adresu e-mail

Po przesłaniu danych, bank N26 wyśle na podany przez nas adres e-mail wiadomość z kodem aktywacyjnym. Po jego kliknięciu, będziemy mogli przejść do dalszego etapu.

Przejście do aplikacji N26

W celu dokończenia aktywacji, konieczne będzie teraz przejście do aplikacji N26, dostępnej w sklepach Google Play oraz iTunes. Po jej otwarciu, należy zalogować się przy pomocy podanego wcześniej adresu e-mail oraz hasła. 

W pierwszym kroku zapytani zostaniemy, czy używamy aplikacji do celów biznesowych czy prywatnych. Następnie poproszeni zostaniemy o wybór produktu (bezpłatna opcja obejmuje zwykłe konto N26) oraz sposób dostawy karty (zwykła – darmowa lub ekspresowa – płatna).

Potwierdzenie danych osobowych

Teraz poproszeni zostaniemy o potwierdzenie naszych danych osobowych:

W przypadku kont otwartych na adres w Niemczech:
konieczne będzie przeprowadzenie wideorozmowy z konsultantem banku. Rozmowa odbywać się będzie w j. niemieckim lub angielskim. Proszę mieć na uwadze, że czas oczekiwania na rozpoczęcie rozmowy może zająć kilka minut.

Prosimy mieć przygotowany dowód osobisty lub paszport. W trakcie rozmowy poproszeni zostaniemy o:

  • podanie naszego adresu e-mail oraz numeru telefonu
  • odpowiednie ustawienie się do kamery telefonu w celu wykonania nam zdjęcia (niczym do dowodu lub paszportu)
  • wykonanie ruchu dłonią we wskazanym kierunku
  • okazanie dowodu osobistego lub paszportu – tutaj konieczne będzie m.in. przechylanie dokumentu do kamery w celu ukazania zabezpieczeń; zostanie wykonanych kilka zdjęć dokumentu

Po zakończeniu rozmowy z konsultantem, w ciągu kilku dni roboczych weryfikacja zostanie potwierdzona przez bank N26, a dostęp do konta odblokowany w aplikacji, gdzie znajdziemy również numer IBAN nowego rachunku. Karty Mastercard oraz opcjonalna karta Maestro przesłane zostaną pocztą w ciągu max. 2 tygodni na wskazany adres zamieszkania.

W przypadku otwarcia na polski adres zamieszkania:
poproszeni zostaniemy o wybór dokumentu tożsamości (dowód osobisty – Personalausweis ; paszport – Reisepass), a następnie wykonanie za pomocą telefonu kilku zdjęć dokumentu, np. w przypadku dowodu jego przedniej strony, przedniej strony wykonanej pod kątem (tak, aby widoczny był hologram z zabezpieczeniem) oraz jego tylniej strony. Konieczne może być również podanie informacji z dokumentu (np. jego numeru czy daty ważności).

PROSZĘ PAMIĘTAĆ: do pełnej aktywacji konta niezbędne jest dokonanie przelewu środków pieniężnych na konto w wysokości co najmniej 0,01 Euro. Można uczynić to samemu z innego konta, kazać zrobić to innej osobie (np. poprosić pracodawcę o przelanie wynagrodzenia), bądź wpłacić gotówkę w jednym ze sklepów w ramach usługi CASH26. Alternatywnie można skorzystać z jednorazowej opcji doładowania konta ze wskazanej karty kredytowej (min. kwota dla tej opcji – 20 EUR). W przypadku braku aktywności, konto może zostać zamknięte.

Macie Państwo dalsze pytania bądź problemy związane z założeniem konta N26? Chętnie pomożemy! Wszelkie zapytania w tej sprawie prosimy kierować na adres: finanse@hype.pl lub poprzez formularz kontaktowy.