Zaznacz stronę

Otwarcie konta w Banku N26 – krok po kroku

Zobacz jak otworzyć niemieckie konto bankowe w Banku N26: ✅0 EUR za prowadzenie ✅0 EUR za kartę Mastercard ✅0 EUR za przelewy SEPA!

Przedstawiamy instrukcje krok po kroku dla wszystkich chcących otworzyć darmowe konto w niemieckim banku N26. Zarówno otwarcie konta, jak i jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne. Od listopada 2018 r. bank N26 jako jedyny w Niemczech oferuje otwarcie konta osobom zamieszkałym wyłącznie w Polsce!

Więcej na temat oferty banku N26 przeczytać można w oddzielnym poradniku: konto w banku N26. Po więcej informacji odnośnie banków w Niemczech i oferowanych przez nie kont bankowych, odsyłamy natomiast do artykułu: Konto bankowe w Niemczech.

Otwarcie konta N26 przez internet

Cały proces otwarcia i aktywacji konta N26 można przeprowadzić przez internet. Składa się on zasadniczo z dwóch części:

  • otwarcia konta poprzez wypełnienie formularza otwarcia konta N26 zgodnie z poniższą instrukcją;
  • potwierdzenia danych osobowych podanych we wniosku. Odbywa się to w ramach rozmowy video z pracownikiem banku poprzez aplikację N26 (dotyczy to otwarcia konta na niemiecki adres) lub wykonania i przesłania zdjęć dokumentu tożsamości za pomocą aplikacji N26 (dla kont otwartych na polski adres zamieszkania). 

Proszę mieć na uwadze, że poniższa instrukcja może nieco odbiegać od wersji, jaką ujrzycie Państwo u siebie. Wynika z faktu prowadzenia przez bank ciągłych usprawnień procesu otwarciu konta. Wymagane informacje pokrywają się jednakże z tymi opisanymi w naszej instrukcji. Do otwarcia konta w banku N26 niezbędny będzie telefon Android (wersja 6.0 lub wyżej) bądź iPhone (model 5s lub nowszy oraz system iOS 11 lub wyżej).

WAŻNE: Aby w pełni aktywować konto N26 i otrzymać kartę płatniczą N26 Mastercard, po jego otwarciu i potwierdzeniu danych osobowych konieczne jest przelanie na nie dowolnej kwoty pieniędzy w wysokości min. 10 EUR. Może to być przelew przychodzący z innego Państwa konta bądź np. przelew wynagrodzenia. W ten sposób otrzymacie Państwo dostęp do pełnej funkcjonalności konta N26. 

Konto N26 – jak otworzyć?

Rozpoczęcie

W celu rozpoczęcia procesu otwarcia konta, proszę kliknąć w następujący link:  darmowe konto N26.

W nowym oknie załadowana zostanie strona banku. Aby przystąpić do działania, należy kliknąć na przycisk Kostenlos registrieren. Przekierowani zostaniemy wówczas do formularza otwarcia konta.

W pierwszej kolejności konieczne podanie jest naszego miejsca zamieszkania. Tutaj ponownie – jeśli posiadają Państwo adres zamieszkania w Niemczech, zachęcamy do pozostawienia „Deutschland” jako kraju w fomularzu, aby otrzymać dostęp do wszystkich produktów banku N26. W przypadku braku adresu w Niemczech, prosimy wpisać „Polen” dla Polski i przejść do kolejnego kroku.

Przy okazji: na tym etapie mamy również możliwość zmiany języka formularza, m.in. na j. angielski.

Dane osobowe

W kolejnej części procesu będziemy poproszeni o podanie naszych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz daty urodzenia. Proszę mieć na uwadze, że polskie litery tzw. „ogonki” (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) nie będą akceptowane, należy użyć podobnych odpowiedników (a, c, e, l, n, o s, z), np. zamiast Łucja Kamińska -> Lucja Kaminska, Błażej Błoński -> Blazej Blonski, itp.

Dane kontaktowe

W dalszej części poproszeni zostaniemy o podanie danych kontaktowych. Należą do nich: numer naszego telefonu komórkowego na smartfonie, na którym używana będzie aplikacja N26 (dla numeru niemieckiego prefiks międzynarodowy +49, dla polskiego +48) oraz adres zamieszkania, na który wysłana zostanie po aktywacji konta nasza karta płatnicza N26 Mastercard. 

W przypadku adresu w Niemczech, mieszkania nie są numerowane, a poczta dostarczana jest po nazwiskach widocznych na skrzynkach pocztowych. Jeśli Państwa nazwiska nie ma na skrzynce pocztowej, należy użyć pola Mehr Informationen i wybrać c/o do podania nazwiska widocznego na skrzynce pocztowej mieszkania, w którym przebywamy. Np. Jan Nowak c/o Kowalska (jeśli Jan Kowalski mieszka u Pani Kowalskiej, której nazwisko widać na skrzynce pocztowej).

Po podaniu adresu, system pokaże go raz jeszcze w celu sprawdzenia poprawności. Jeśli doszło do pomyłki, bardzo proszę wrócić do poprzedniego kroku i dokonać koniecznych poprawek.

Dane konta

Następnie należy podać obywatelstwo (kraj), miejsce urodzenia oraz płeć. Poproszeni zostaniemy również o podanie kraju lub krajów, w którym płacimy podatki oraz numeru identyfikacji podatkowej. Numer podatkowy może być również podany w późniejszym czasie. 

W dalszym kroku istnieje możliwość podania kodu Gutscheincode – jeśli są Państwo zadowoleni z naszej pomocy przy otwarciu konta N26, prosimy o pozostawienie w nim kodu: rafaels7564

Dane dostępowe, kwestie prawne

W ostatnim etapie tej części otwarcia konta poproszeni zostaniemy o wymyślenie hasła dostępowego do naszego konta oraz potwierdzenie, że zapoznaliśmy się z załączonymi dokumentami (m.in. regulamin, cennik). Musimy również wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych. Opcjonalnie możemy również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Banku N26 informacji handlowych (możliwe późniejsze wycofanie zgody).

Potwierdzenie adresu e-mail

Po przesłaniu danych, bank N26 wyśle na podany przez nas adres e-mail wiadomość z kodem aktywacyjnym. Po jego kliknięciu, będziemy mogli przejść do dalszego etapu.

Przejście do aplikacji N26

W celu dokończenia aktywacji, konieczne będzie teraz przejście do aplikacji N26, dostępnej w sklepach Google Play oraz iTunes. Po jej otwarciu, należy zalogować się przy pomocy podanego wcześniej adresu e-mail oraz hasła. 

W pierwszym kroku zapytani zostaniemy, czy używamy aplikacji do celów biznesowych czy prywatnych. Następnie poproszeni zostaniemy o wybór produktu (bezpłatna opcja obejmuje zwykłe konto N26) oraz sposób dostawy karty (zwykła – darmowa lub ekspresowa – płatna).

Potwierdzenie danych osobowych

Teraz poproszeni zostaniemy o potwierdzenie naszych danych osobowych:

W przypadku kont otwartych na adres w Niemczech:
konieczne będzie przeprowadzenie wideorozmowy z konsultantem banku. Rozmowa odbywać się będzie w j. niemieckim lub angielskim. Proszę mieć na uwadze, że czas oczekiwania na rozpoczęcie rozmowy może zająć kilka minut.

Prosimy mieć przygotowany dowód osobisty lub paszport. W trakcie rozmowy poproszeni zostaniemy o:

  • podanie naszego adresu e-mail oraz numeru telefonu
  • odpowiednie ustawienie się do kamery telefonu w celu wykonania nam zdjęcia (niczym do dowodu lub paszportu)
  • wykonanie ruchu dłonią we wskazanym kierunku
  • okazanie dowodu osobistego lub paszportu – tutaj konieczne będzie m.in. przechylanie dokumentu do kamery w celu ukazania zabezpieczeń; zostanie wykonanych kilka zdjęć dokumentu

Po zakończeniu rozmowy z konsultantem, w ciągu kilku dni roboczych weryfikacja zostanie potwierdzona przez bank N26, a dostęp do konta odblokowany w aplikacji, gdzie znajdziemy również numer IBAN nowego rachunku. Karty Mastercard oraz opcjonalna karta Maestro przesłane zostaną pocztą w ciągu max. 2 tygodni na wskazany adres zamieszkania.

W przypadku otwarcia na polski adres zamieszkania:
poproszeni zostaniemy o wybór dokumentu tożsamości (dowód osobisty – Personalausweis ; paszport – Reisepass), a następnie wykonanie za pomocą telefonu kilku zdjęć dokumentu, np. w przypadku dowodu jego przedniej strony, przedniej strony wykonanej pod kątem (tak, aby widoczny był hologram z zabezpieczeniem) oraz jego tylniej strony. Konieczne może być również podanie informacji z dokumentu (np. jego numeru czy daty ważności).

PROSZĘ PAMIĘTAĆ: do pełnej aktywacji konta niezbędne jest dokonanie przelewu środków pieniężnych na konto w wysokości co najmniej 10 Euro. Można uczynić to samemu z innego konta, kazać zrobić to innej osobie (np. poprosić pracodawcę o przelanie wynagrodzenia), bądź wpłacić gotówkę w jednym ze sklepów w ramach usługi CASH26. Dopiero wówczas karta płatnicza N26 Mastercard zostanie wysłana na adres podany w formularzu otwarcia konta. W przypadku braku aktywności, konto może zostać zamknięte.

Macie Państwo dalsze pytania bądź problemy związane z założeniem konta N26? Chętnie pomożemy! Wszelkie zapytania w tej sprawie prosimy kierować na adres: finanse@hype.pl lub poprzez formularz kontaktowy.